ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการให้บริการและใช้งานภายในเว็บไซต์ jokerno1 ถือว่าเป็นข้อตกลงการใช้งานที่ท่านหรือผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และกฎกติกาต่าง ๆ เหล่านี้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป (General)

 1. ข้อมูลของเว็บไซต์ได้รับการอนุญาตจาก jokerno1 อย่างถูกต้อง ข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดที่คำว่า เรา ทางเรา ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ jokerno1 ซึ่งท่านได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว
 2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่าง ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้งานทันที ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ jokerno1 ท่านต้องรับผิดชอบและทำการตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ในปัจจุบันด้วยตัวเองเท่านั้น
 3. jokerno1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับข้อมูล โปรโมชั่น รวมไปถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ของโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า กรุณาติดตามและอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
 4. หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ jokerno1 สามารถทำการหยุดใช้งานหรือแจ้งยกเลิกบัญชีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเราได้ในทันที แต่ถ้าหากท่านยังมีการดำเนินและใช้งานต่อ จะถือว่าท่านเห็นชอบและยินยอมในข้อตกลง กติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยทันที

ข้อบังคับทางกฎหมาย (Law)

 1. ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ jokerno1 ได้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถเข้าใช้งานและบริการใด ๆ ภายในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่ติดตั้งอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทาง jokerno1 ของเราจึงขอใช้สิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน เพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจสอบแล้วพบว่าท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเราสามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการเข้าใช้งานของท่านได้ในทันที
 2. ในการใช้งานภายในประเทศที่มีกฎหมายและอำนาจของศาลไม่เห็นชอบกับการใช้งานเว็บไซต์ พนันออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ท่านยอมรับว่าทาง jokerno1 จะไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ กับทางกฎหมายแก่ท่านได้ ท่านจึงต้องใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง และความรับผิดชอบด้วยตัวเอง รวมทั้งตัดสินใจแล้วว่า การใช้บริการเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันในเขตกฎหมายและอำนาจของศาล บนประเทศของท่าน
 3. jokerno1 ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการแก่ท่านโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้งานในเขตอำนาจศาลที่ท่านพักอาศัยอยู่ ท่านแสดงความยืนยัน และยอมรับที่จะใช้บริการของเว็บไวต์หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นที่อยู่ในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดบัญชี (Account)

 1. ท่านที่ต้องการเข้ามาใช้บริการและเล่นเกมเดิมพัน บนเว็บไซต์ jokerno1 จำเป็นต้องทำการเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกกับทางเราก่อนเสมอ จึงจะสามารถเข้าใช้งานบริการทั้งหมดได้
 2. สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับทางระบบของเรา จะต้องเป็นข้อมูลจริงของท่านเท่านั้น เพื่อให้มีความถูกต้องในการตรวจสอบและการใช้บริการ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านได้ตลอดเวลา แบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อยืนยันตัวตน และอายุของท่าน หากพบว่าท่านไม่ให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์หรือมีการใช้ข้อมูลเท็จ ทางเราสามารถระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรือถาวร ได้โดยทันที
 3. เมื่อท่านยืนยันว่า ทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราแล้ว ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้งานที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อตกลง อาจจะมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการให้บริการ กับธุรกรรม รวมไปถึงการระงับบัญชีของผู้ใช้งาน โดยทางเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแต่อย่างใด
 4. ท่านสามารถทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ jokerno1 ได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 คนหรือบุคคลเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้อนทับกัน เมื่อทางเว็บไซต์ของเราทำการสุ่มตรวจสอบและพบว่าท่านทำการเปิดบัญชีซ้อนทับกัน จะถือว่าบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะและทำการปิดบัญชีทันที โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อบังคับในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง (Security)

 1. ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ jokerno1 ท่านต้องยอมรับและยินยอมว่า ท่านเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องและมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานและดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ท่านได้รับทราบเรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ จากระบบใช้งานของเราได้ทั้งสิ้น รวมไปถึงการที่ท่านทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ในการให้บริการเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ของเราเป็นอันขาด
 2. ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านได้ให้สิทธิ์แก่เรา ในการทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เป็นระยะ ตามความเหมาะสม รวมไปถึงการตรวจสอบที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตัวท่านเอง

ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน (Risk)

 1. การเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ jokerno1 จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมและข้อตกลงนี้
 2. ทุกการวางเดิมพันจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ User และรหัสผ่านถูกต้อง รวมไปถึงอยู่ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน
 3. ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ เลขที่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของบัญชีท่าน โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมและการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการโดยตัวเองหรือไม่
 4. ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดการเดิมพันว่าถูกต้องหรือไม่ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เมื่อได้ทำการวางเดิมพันและการวางเดิมพันนั้นได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ และการเดิมพันดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน
 5. ทุกการวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบของ jokerno1 และถือเป็นหลักฐานทางธุรกรรมทั้งหมดเช่นกัน รวมทั้งเวลาที่เกิดการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของท่านทุกกรณี
 6. การเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับ จะถูกตัดสินใจโดย jokerno1 ก็ต่อเมื่อมีหน้าต่างการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่านเท่านั้น
 7. การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ jokerno1 จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 8. ท่านยอมรับและเห็นด้วยว่าระบบ WAP (Wireless Application Protocol) อาจจะยังไม่สมบูรณ์และเสถียรในสถานที่ท่านใช้งานอยู่ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดด้านการวางเดิมพัน
 9. การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการวางเดิมพัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ทันที

ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน (Transaction)

 1. ท่านยอมรับว่าเงินที่ฝากเข้ามาในบัญชีของท่านไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม, ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย
 2. jokerno1 จะไม่ยอมรับในการดำเนินการฝากเงินของบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อ ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินจากบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ด้วยชื่อของท่านเอง หากทางเราตรวจสอบว่ามีการฝากเงินจากบุคคลที่สาม และข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินจำนวนที่ชนะจากการเล่นเกมพนันทั้งหมดจะถูกยึดคืนในทันที
 3. กรณีตรวจสอบแล้วพบการใช้บัญชีธนาคารของบุคคลอื่น ทั้งในการฝาก เติมเข้ามาในระบบของเรา จะไม่สามารถทำรายการถอนเงินออกจากระบบได้
 4. การฝากเงิน จะต้องใช้บัญชีธนาคารที่สมัครและลงทะเบียนไว้เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการฝาก ในกรณีที่ใช้บัญชีธนาคารที่เป็นชื่ออื่นในการฝากเงินเข้าระบบ
 5. การถอน ยอดถอนจะเข้าบัญชีในธนาคารที่สมัครและลงทะเบียนไว้เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินเข้าบัญชีอื่น
 6. คุณสามารถทำธุรกรรม ขอถอนเงินจากบัญชีเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเราได้กำหนดเอาไว้
 7. คุณจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าด้วยเช่นกัน
 8. จำนวนการจ่ายเงินของเกมเดิมพัน มีการจ่ายสูงสุดที่ 500,000 บาทต่อบิล สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับโบนัส และสมาชิกที่รับโบนัสสามารถถอนเงินได้สูงสุดที่ 300,000 บาทต่อบิล สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า